<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> fashion buttons,electroplated fashion buttons--Dongguan Linhai Garment Accessory & Decoration Manufactory
fashion buttons for clothes   fashion buttons for clothes
page 1
Fashion buttons ʱװť

Dongguan Linhai Garment Accessory & Decoration Manufactory
Address:Xiaohe Industry Zone, Daojiao Town,Dongguan City,Guangdong,China
Buttons Postal code:523181
Tel: 86-0769-88322316 Fax:86-0769-88320069
Website:http://Clothing-button.net
Email:sales@clothing-button.net china:www.dg-linhai.com